Kategoria: Przemysł chemiczny

  • Transformacja produkcji amoniaku

    Transformacja produkcji amoniaku

    Amoniak, bezbarwny gaz składający się z azotu i wodoru, jest jednym z najczęściej produkowanych związków chemicznych na świecie. Tylko w 2022 roku globalną produkcję amoniaku oszacowano na około 150 milionów…

  • Następna granica produkcji bio-metanolu

    Następna granica produkcji bio-metanolu

    Metanol jest jednym z najważniejszych „podstawowych” związków chemicznych – prekursorem wielu chemikaliów, tworzyw sztucznych i materiałów mających szerokie zastosowanie. Obecnie jest również kluczowym paliwem i składnikiem dodatków do paliw, a…