BACK

White paper: INKÖP AV FÖRNYBAR ENERGI FÖR FÖRETAG

Senaste trenderna på marknaden för förnybar el

Den globala strävan mot ökad hållbarhet och bekämpning av klimatförändringar har drivit fram en noterbar förändring inom marknaden för förnybar energi. För att bli mer hållbara har många företag börjat sätta upp mål för att minska eller eliminera utsläpp som kommer från deras elförbrukning genom att köpa el från gröna källor.

Organisationer undersöker aktivt olika metoder för att anskaffa förnybar elektricitet. Power Purchase Agreement (PPAs), Virtual Power Purchase Agreement (VPPAs) och direktinköp av förnybara energicertifikat (EACs) har blivit de mest populära metoderna för företag att minska sina utsläpp i scope 2.

Eftersom efterfrågan på förnybar energi fortsätter att växa, uppstår frågor.

Vad är den mest effektiva strategin för min organisation? Är detta tillräckligt för att uppnå mina hållbarhetsmål? Vilken metod är optimal för att underlätta en fortsatt effektiv tillväxt i sektorn för förnybar energi?

Detta är kritiska frågor som organisationer måste överväga när de påbörjar sin resa med upphandling av förnybar energi.

white paper renewable energy procurement

FYLL I FORMULÄRET OCH FÅ TILLGÅNG TILL VÅRT WHITE PAPER